zaterdag 24 maart 2012

Trend van nu


                                                  RecyclenMicrotrend: recyclen

Maxitrend: duurzaamheid

Megatrend: maatschappelijk verantwoord

Recyclen  betekent het hergebruiken van materialen. Door het recyclen kunnen grondstoffen terug worden gewonnen uit afval en kunnen ze opnieuw worden gebruikt. Veel afval wordt apart ingezameld: van groente- fruit- en tuinafval en van glas tot bouw- en sloopafval.  Niet elke afvalstof die wordt hergebruikt, wordt ook apart ingezameld. Zo worden bijvoorbeeld blikjes pas tijdens de nascheiding uit het huishoudelijk afval verwijderd.

Er kan op 2 manieren worden gerecycled. Dit kan doormiddel van materiaalhergebruik en producthergebruik. Bij materiaalhergebruik zal wordt het materiaal voor iets anders gebruikt dan waarvoor het oorspronkelijk was gemaakt. Zo wordt er van oude kranten bijvoorbeeld wc-papier gemaakt. Bij producthergebruik wordt het product voor hetzelfde doeleinde gebruikt. Bijvoorbeeld het hergebruiken van tweedehands meubels.


Demografische

Er komen steeds meer mensen op de wereld. Al deze mensen gebruiken energie en stoten CO2 uit. Dit komt door het gebruik van productieprocessen, vervoer en transport. Er is meer behoefte aan landbouwgrond waar bossen voor worden gekapt. Hierdoor slinkt het aantal bomen die de CO2-uitstoot kan omzetten in zuurstof. Door de groeiende bevolking wordt de voorraad van fossiele brandstoffen en grondstoffen steeds kleiner. Om dit te voorkomen moet de bevolking van nu gaan recycling en energie gaan opwekken uit eindeloze schone bronnen. Nederland is al koploper in het recyclen van papier en glas.Economische

Tegenwoordig zijn er gebouwen en woningen die zelf energie kunnen opwekken. Bijvoorbeeld door het gebruik van zonnepanelen. Dit is een eenmalige aanschaffing waarna je de kosten terug wint doormiddel van het opwekken van je eigen energie. Water en lucht kan gezuiverd worden en afval kan omgezet worden in energie. Dit afvalscheiding scheelt enorm in de kosten. Op elke kilo afval die niet in de verbrandingsoven verdwijnt, wordt 9 cent bespaard. Dit is merkbaar uit de hoogte van de afvalstoffenheffing.


                                                 Sociale

Als we zo doorgaan met leven zal de CO2 uitstoot zo groot worden en de ozonlaag nog verder worden aan getast. Er moet duurzamer en bewuster geleefd worden om de aarde te behouden. Duurzaamheid heeft ook te maken met onze voedselketen, de bouw van woningen en gebouwen en de manier waarop we leven.

Technologische

Door de technologie van tegenwoordig komen er steeds meer manier om duurzaam te leven. We weten hoe we materialen kunnen hergebruiken, hoe we energie kunnen opwekken uit eindeloze bronnen en hoe we bewuster kunnen omgaan met het milieu. Daarbij worden er steeds meer producten en bedrijven maatschappelijk verantwoord. Producten worden aangepast op de klimaatverandering en milieuvervuiling. Tegenwoordig zijn er veel producten die gerecycled kunnen worden of op zonne-, wind- of waterenergie werken.Ecologische

Duurzaam produceren zorgt ervoor dat de lucht, het water en de bodem niet vervuild raken en dat we minder gebruik maken van de fossiele grondstoffen. Overstappen op energie uit eindeloze bronnen is een begin van een duurzaam leven. Het aantal duurzame producten groeit en kan concurreren met oude ongezonde producten.Politiek

De overheid werkt hard aan een schonere wereld. Door het mileubeleid  zijn in Nederland de afgelopen jaren de rivieren schoner geworden, schadelijke stoffen voor de ozonlaag zijn verboden en de bodembevuiling is verminderd. Helaas is dit nog niet genoeg. Er worden nog steeds dieren en planten met uitsterven bedreigd en het klimaat veranderd. De overheid ziet dit graag veranderen. Dit doen ze doormiddel van subsidies voor energiezuinige huizen en moeten grote vervuilende bedrijven zich verantwoorden in een milieujaarverslag. Omdat dit een wereldwijd probleem is maakt de rijksoverheid afspraken met andere Europese landen om milieu problemen aan te pakken. In dit Europese milieu beleid worden afspraken gemaakt over klimaatverandering, milieu, gezondheid& welzijn,  natuur&biodiversiteit, natuurlijke energiebronnen en afvalstoffen.


Bronnen
http://www.duurzaamheid.nl/Duurzaamheid/Over_duurzaamheid.asp

Geen opmerkingen:

Een reactie posten