zaterdag 24 maart 2012

Trend uit de toekomstThe full body scannerMicrotrend: full body scanner

Maxitrend: verhoging criminaliteit

Megatrend: veiligheidDe wereld verandert door de samenleving en de manier waarop we met elkaar om gaan. Er ontstaat criminaliteit op straat door hangjongeren, er is wrijving tussen verschillende culturen en er zijn in de afgelopen jaren heel wat aanslagen geweest. Omdat er zoveel criminaliteit is er ook meer vraag naar veiligheid. Door bijvoorbeeld vroeg in te grijpen bij overlast van jongeren en jeugdcriminaliteit door middel van snel te straffen en de juiste nazorg te bieden, wordt de veiligheid op straat vergroot.
Het ministerie van Veiligheid en Justitie zorgt ervoor dat de Nederlanders in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Veiligheid en Justitie werkt aan een veiligere samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en in sommige gevallen in te grijpen waar nodig is.

Doordat er eer criminaliteit is voelen minder mensen zich veilig op straat. De bevolking heeft behoefte aan meer veiligheid. Maar wat is de juiste oplossing? Sommige criminaliteit is niet te voorkomen maar we kunnen we proberen om het terug te dringen en het risico op bijvoorbeeld een aanslag te verkleinen. De overheid onderzoekt nieuwe technologische toepassingen om de veiligheid op straat te vergroten.
Deze technologische toepassing zal aan een aantal eisen moeten voldoen; het moet uitvoerbaar zijn, het moet het veiligheidsprobleem verkleinen en gaan over maatschappelijke veiligheid.


De full body scan werkt aan het analyseren van dreigingen en risico’s om zo de veiligheid te verhogen. Het apparaat staat bij de ingang van alle winkels, bibliotheken, discotheken, scholen etc. Deze full body scan lijkt op de scan die je krijgt op het vliegveld. Alleen is er geen personeel voor nodig en werkt het net iets uitgebreider. Het apparaat scant elk persoon die binnenkomt op wapen bezit, ongewone voorwerpen en scant tevens het gezicht. Door middel van de gezicht scan kan de persoon herkend worden als deze bijvoorbeeld gezocht wordt. Klopt er iets niet aan het persoon dan komt er direct een melding bij de beveiliging en zo nodig de politie. Overigens staat hij vanaf dat moment geregistreerd en is het persoon te traceren. Voor criminelen wordt het hierdoor moeilijker om ongestraft weg te komen. Daarbij zal het aantal wapens verminderen doordat het niet meer mogelijk is om ermee over straat te gaan. Het risico dat je bij de eerste openbare ruimte al wordt aangehouden is erg groot. Op deze manier wordt het onmogelijk om als crimineel je te verbergen en zal de criminaliteit drastisch verminderen.Bronnen:Geen opmerkingen:

Een reactie posten